Boendeparkeringstillstånd

Ett tecken kan beviljas en person som bor stadigvarande på ett boendeparkeringsområde i Borgå. Parkeringsövervakningen får boplatsinformationen av Befolkningsregistercentralen och uppgifter om fordonet av Trafiksäkerhetsverket Trafi, varför invånaren ska vara i ovan nämnda myndigheters register.

Tecknet förnyas genom att man fyller i en ansökan innan giltighetstiden för det tidigare tecknet går ut. 

  • Boendeparkeringsområde A
  • Boendeparkeringsområde B
  • Boendeparkeringsområde C
  • Boendeparkeringsområde F