Boendeparkeringstillstånd

Ett tecken kan beviljas en person som bor stadigvarande på ett boendeparkeringsområde i Borgå. Parkeringsövervakningen får boplatsinformationen av Befolkningsregistercentralen och uppgifter om fordonet av Trafiksäkerhetsverket Trafi, varför invånaren ska vara i ovan nämnda myndigheters register.

Dessutom kan ett tecken beviljas också för två fordon, men även då kan tecknet användas i endast ett fordon i taget. 

Tecknet förnyas genom att man fyller i en ansökan innan giltighetstiden för det tidigare tecknet går ut. 

  • Boendeparkeringsområde A: Tecknet förnyas årligen 15.8.
  • Boendeparkeringsområde B: Tecknet förnyas årligen 31.10.
  • Boendeparkeringsområde C: Tecknet förnyas årligen 31.1.
  • Boendeparkeringsområde D: Tecknet förnyas årligen 1.4.
  • Boendeparkeringsområde F: Tecknet förnyas årligen 1.6.