Boendena och anhöriga ger goda betyg för vården i servicehusen och åldringshemmet