Boendeformer

Besöksförbud i alla serviceboenden för tillfället för att förebygga koronavirusinfektion


Äldre vill gärna bo i eget hem så länge som möjligt och med bibehållen livskvalitet. I takt med att man blir äldre förändras ändå ofta behoven när det gäller boendet.