Boendeformer

Använd munskydd då du uträttar ärenden hos oss

Alla personer som besöker social- och hälsovårdens verksamhetsställen förutsätts använda munskydd fr.o.m. den 14 december till utgången av året.

Munskydd behöver inte användas om personen har ett medicinskt hinder för det eller är under 12 år gammal. I servicehusen och på rehabiliteringsavdelningar förutsätts det ändå att besökare över 7 år använder munskydd.

Tilläggsinfo: Meddelande 11.12.2020 


Servicehemmen har för tillfället noggranna anvisningar för anhörigas besök för att förebygga koronavirusinfektion.


Äldre vill gärna bo i eget hem så länge som möjligt och med bibehållen livskvalitet. I takt med att man blir äldre förändras ändå ofta behoven när det gäller boendet.