utvecklingsdirektör
Blomberg, Katja
Social- och hälsovårdssektorns ledning
Kontaktuppgifter
WSOY-huset, Mannerheimsgatan 20 K, 3. vån. 06100 Borgå
040 632 9229

Upp till början
Inställningar