Blanketter och anvisningar miljöhälsovården

Livsmedelstillsynens blanketter och anvisningar

  • verksamhet som förutsätter anmälan eller tillstånd
  • övriga kundanvisningar
  • på engelska

Hälsoskyddstillsynens blanketter och anvisningar

  • verksamhet som förutsätter anmälan eller tillstånd
  • övriga kundanvisningar

Ansökningsblanketter och anvisningar för detaljhandel med tobak och nikotipreparat samt tillsynen av tobak

  • verksamhet som förutsätter anmälan eller tillstånd
  • ansökan om förbud för tobaksrökning
  • övriga kundanvisningar