Blanketter och anvisningar miljöhälsovården

Livsmedelstillsynens blanketter och anvisningar

  • verksamhet som förutsätter anmälan eller tillstånd
  • övriga kundanvisningar
  • på engelska

Hälsoskyddstillsynens blanketter och anvisningar

  • verksamhet som förutsätter anmälan eller tillstånd
  • övriga kundanvisningar

Ansökningsblanketter och anvisningar för detaljhandel med tobak och nikotipreparat samt tillsynen av tobak

  • verksamhet som förutsätter anmälan eller tillstånd
  • ansökan om förbud för tobaksrökning
  • övriga kundanvisningar

ilppa - Miljöhälsovårdens elektroniska anmälningstjänst

I ilppa anmäler man
verksamhet som avses i livsmedelslagen och hälsoskyddslagen
- verksamhet som påbörjas
- förändringar i verksamheten
- avslutande av verksamhet
anmälan i ilppa görs under adressen ilppa.fi

Uppgifterna överförs från ilppa elektroniskt till myndigheterna för behandling
Innan anmälan görs behöver du
1. Suomi.fi fullmakt till det företag som du vill göra en anmälan för. Läs Ohje Suomi.fi (på finska)
2. Uppgifter om var din verksamhet finns placerad, karaktär och omfattning
3. Verksamhehet som berör hälsoskyddslagen skall följande bilagor bifogas anmälan: ritning över bottenplan, uppgifter från byggnadstillsynen över utrymmenas användningsändamål samt eventuella tilllstånd/anmälningar som är anhängiga.

Hur ärendet fortskrider
1. Anmälan anländer till den egna tillsynsenheten där inspektören går igenom anmälan. Inspektören granskar att uppgifterna är tillräckliga för att kunna registrera objektet och ber vid behov tilläggsuppgifter av dej.
2. Den verksamhet du har anmält registreras och tillsynsenheten sänder ett intyg över att anmälan har behandlats. Efter behandlingen ser du i ilppa verksamhetspunktens uppgifter eller de ändringar som har gjorts. Du ser även de uppgifter om verksamheten som du har anmält tidigare. Behandlingstiden beror på tillsynsenheten. 
3. Oftast granskar inspektören verksamhetspunktens verksamhet då verksamheten påbörjas men senast inom 12 månader från det att anmälan anlänt. Vanligen kommer inspektören överens med dig på förhand om tidpunkten för den första inspektionen.
4. Behandlingen av anmälan, den första inspektionen samt inspektionerna i fortsättningen enligt tillsynsplanen är avgiftsbelagda.
Läs mera:
ilppa - Miljöhälsovårdens elektroniska anmälningstjänst (på finska) Livsmedelsverket