Biskopsgatans, Gymnasiegatans och Runebergsgatans vattentjänstnät kartläggs och filmas fr.o.m vecka 23