Bilpool

I Borgå har sex Nissan Leaf-elbilar tagits i bruk för uthyrning till stadens anställda, invånare och turister. First Rent A Car Finland Oy ansvarar för uthyrningen och servicen av bilarna.

Mellan kl. 7–16 under vardagar kan bilarna i bilpoolen enbart reserveras av stadens anställda för arbetsbruk, men under vardagskvällar och veckoslut kan bilarna också reserveras av privatpersoner.

Uthyrning av bilarna

Privatpersoner kan hyra bilarna i bilpoolen genom att registrera sig som användare på https://www.hertzcarsharing.fi/porvoon-yhteiskayttoautot/. Det går också att hyra en bil med appen Hertz Carsharing Suomi, som finns i GooglePlay och AppStore. Stadens anställda ska följa arbetsgivarens anvisningar när de registrerar sig och hyr bilarna.

Enligt hyresvillkoren är det användaren som vid privat bruk bär ansvaret för bilen och hyran. Självrisken i fall av kollision och stöld är 500 euro/skada för privata användare.

Hyresavgifter

Vid privat bruk är hyrorna följande:

 • 8 €/timme
 • 56 €/dygn
 • 120 €/veckoslut (fre kl. 16.00 till mån kl. 07.00)

Hämtnings- och återlämningsställe

De delade bilarna finns i centrum, i den direkta närheten av torget, på parkeringsområden intill Fredsgatan. Adressen till parkeringsområdet är Fredsgatan 18, Borgå. 

Om du kör längre sträckor med bilen och tvingas ladda den, står du själv för laddningskostnaden.

Gemensamma regler

De gemensamma spelreglerna måste följas vid användning av bilarna:

 • Boka bilen med en realistisk tidtabell. Om du under bokningen märker att du inte hinner returnera bilen inom överenskommen tid ska du förlänga den pågående bokningen till exempel via appen.
 • Kontrollera eventuella skador på bilen innan du tar den i bruk.
 • Håll bilen ren. För att det ska vara trivsamt att använda bilarna i bilpoolen ska du se till att den hålls ren.
 • Anmäl skador och servicebehov och ge aktivt respons till Hertz.
 • Inga djur får transporteras i hyrbilarna.
 • Som användare ansvarar du för att däcktrycket och mängden spolarvätska stämmer överens med rekommendationerna i manualen.
 • Kom ihåg att ta bort alla dina ägodelar när du återlämnar bilen till laddningsstället.
 • Koppla i laddningssladden då du returnerar bilen.
 • Observera att laddningsställena bredvid stadshuset är reserverade för bilpoolsbilarna.
 • När du returnerar bilen, rengör kontaktytorna mm. enligt rengörinsanvisningarna som finns i bilen. Rengöringsmedel finns i bilen.

Registrera sig: https://www.hertzcarsharing.fi/porvoon-yhteiskayttoautot/

Hertz Car Sharing Suomi -app (Google Play)

Hertz Car Sharing Suomi -app (AppStore)

Hertz kundtjänst hjälper dig i fall av problem.

Om du har frågor om tjänsten eller vill ge respons, kontakta kundtjänsten för Hertz Carsharing. Den står till tjänst dygnet runt alla dagar i veckan:

Hertz Carsharing tfn 020 555 2555, e-post: carsharing@hertz.fi