Bildningssektorn samlar information om identifiering av mobbning och säkerhetskultur