Bildningsnätutredningen som beskriver nuläget blev färdig