Bildningsnämnden behandlar projektplanen för Tolkis skola och Grännäs skola