Bildningsnämnden behandlar projektplanen för daghemmet Skogsstjärnan