Bildningsnämnden behandlar förslaget till budget för år 2019