Bildningsnämnden behandlar budgetförslaget för år 2020