Bildningsnämnden behandlar bildningstjänsterna på östra området