Bildningsnämnden

Bildningsnämnden sammanträder i regel en gång per månad. Nämndens möten är inte offentliga.

Följande mötesdagar:

  • 10.12
  • 21.1
  • 18.2.
  • 25.3.
  • 22.4.
  • 27.5.
  • 17.6.

Aftonskolor: 4.3 och 6.5

Vid behov extra mötesdatum: 4.2. ja 8.4.