Bildningsnämnden

Bildningsnämnden sammanträder i regel en gång per månad. Nämndens möten är inte offentliga.

Följande mötesdagar:

  • 23.1
  • 5.3
  • 2.4
  • 7.5
  • 11.6