Bildningsnämnden

Bildningsnämnden sammanträder i regel en gång per månad. Nämndens möten är inte offentliga.

Följande mötesdagar:

  • 12.3.
  • 11.4.
  • 16.5.
  • 11.6.