Bildningsnämnden

Bildningsnämnden sammanträder i regel en gång per månad. Nämndens möten är inte offentliga.

Följande mötesdagar:

  • 16.9
  • 7.10
  • 18.11
  • 9.12
  • aftonskola 28.10