Bildningsnämnden

Bildningsnämnden sammanträder i regel en gång per månad. Nämndens möten är inte offentliga.

Följande mötesdagar:

  • 20.8.
  • 17.9.
  • 22.10.
  • 26.11.
  • 10.12.