Bildningscentrets öppningsvecka firas i Vårberga 20–24.11