Bildmusiklekis

Konstskolan informerar

Borgå konstskola fortsätter undervisningen för elever över 12 på distans från 8.2.2021.
För elever under 12 år ordnas närundervisning i smågrupper under 10 personer.

Distansundervisningen förverkligas som mångfaldsundervisning. Vi skickar till alla elever e-post senast den dagen eleven har konstskola.

Mer info:
tf. rektor Jenni Iivonen puh. 040 612 7492, jenni.iivonen@porvoo.fi
byrosekreterare Emma Lavonen puh.  040 352 7004, taidekoulu@porvoo.fi

Stadens rekommendationer och begränsningar


Bildmusiklekis är en skola där man kombinerat bildkonst- och musikundervisning i småbarnsålder. Det viktigaste i undervisningen är att skapa upplevelser och jobba helhetsinriktat samt kombinera arbetet med glädjen av att lära sig.

Bildmusiklekis förverkligas som ett samarbete mellan Borgå konstskola och Borgånejdens musikinstitut. I undervisningen efterföljs läroplanen för grundläggande konstundervisning enligt fördjupad lärokurs.

Undervisning i bildmusiklekis

I bildmusiklekis uppmuntras barnen att göra, undersöka, leka, röra på sig, se och lyssna. Undervisningens syfte är att mångsidigt väcka barnens intresse för musik, bildkonst och drama.

Undervisningen i bildmusiklekis är avsedd för 0–10-åringar. Under 3-åringar deltar i familjegrupper, i vilka barnet deltar tillsammans med en vuxen. Lektionerna består av elevgruppens gemensamma introduktion samt olika bildkonst- och musikuppgifter. Till undervisningen hör också:

  • (Konstskolans) kortkurser
  • utställningsbesök
  • studieresor
  • hemuppgifter
  • konserter
  • teaterföreställningar