Bildkonstelever från årskurserna 7–9 tar över Lundi