Bidrag till kultur-, idrotts- och ungdomsverksamhet har delats ut