Bidrag för ungdomsverksamhet

Ungdomstjänsterna understöder i första hand i Borgå verksamma registrerade ungdomsföreningar och verksamhetsgrupper för unga. Bidrag beviljas för bedrivande av ungdomsverksamhet, anställning av ordinarie ungdomsarbetare och genomförande av enskilda projekt.

Bidrag för ungdomsverksamhet kan ansökas årligen före den dista mars. Verksamhetsbidrag för unga kan sökas året runt.