Bidrag för ungdomsverksamhet

Ungdomstjänsterna understöder i första hand i Borgå verksamma registrerade ungdomsföreningar och verksamhetsgrupper för unga. Bidrag beviljas för bedrivande av ungdomsverksamhet, anställning av ordinarie ungdomsarbetare och genomförande av enskilda projekt. Bidrag för ungdomsverksamhet kan ansökas årligen före den dista mars. Verksamhetsbidrag för unga kan sökas året runt.

 Ansökningstiden börjar måndagen 2.3 och löper ut tisdagen 31.3.2020 kl. 15.00.

I Borgå sker ansökan om bidrag elektroniskt. Man kan få hjälp med att fylla i ansökan på stadens servicekontor Kompassen, tfn 020 69 2250, kompassi@porvoo.fi , Krämaretorget B, 06100 Borgå, öppet mån–fre kl. 9–16. Vid beviljande av bidrag följs de allmänna principer för bidrag som stadsstyrelsen fastställt och de av nämnderna fastställda bidragsanvisningarna och grunderna för beviljande.

Ytterligare information och ansökningsblanketter