Skip to content

Bibliotekets sagostunder

Bibbans sagostunder börjar igen! Alla 3‒6-åringar är välkomna att lyssna på sagor.

Bibliotekspersonalen läser sagor en gång i månaden på måndagar i barnavdelningens sagorum. De svenskspråkiga sagostunderna är kl. 10.30‒11.00.

Den första sagostunden är den 15 januari 2018, då läser vi vintersportsagor. Temat för februari (12.2) är djur. Den 12‒16 mars ordnas sagovecka i stället för sagostund. I april (16.4) läser vi rymdsagor och i maj (14.5) sagoreser vi världen runt. 

Ytterligare information: Borgå stadsbibliotek, Barn- och ungdomsavdelningen, lastenkirjasto@porvoo.fi, tfn 019 520 2424.

8.1.2018 13:21

Categories: Bibliotek