Dessa kan även intressera dig

Bibliotekets kurser

Digihandledning i huvudbiblioteket

Har du problem med din mobilapparat, det vill säga smarttelefon, pekplatta eller bärbara dator? Då kan du få hjälp i huvudbiblioteket.

Bibliotekets personal ger bibliotekskunderna hjälp med mobilapparater i huvudbiblioteket. Det krävs ingen tidsbeställning, utan det räcker att man kommer på plats med sin egen apparat. Digihandeledningen ges i bibliotekets aula.

Du får gratis digihandledning den en gång i månaden kl. 13-15.

Vårens digimåndagar hålls: 13.1, 10.2, 9.3, 6.4 och 11.5.

Digihandledning i Vårberga bibliotek (Enter ry)

Digihandledning onsdagar jämna veckor. Digihandledning ordnas följande onsdagar: 22.1, 5.2, 19.., 4.3, 18.3, 1.4, 15.4, 29.4 och  13.5 kl. 10–12.
Ingen förhandsanmälan.

Digihandledning i Gammelbacka bibliotek (Enter ry)

Digihandledning onsdagar ojämna veckor. Digihandledning ordnas följande onsdagar 15.1, 29.1, 12.2, 26.2, 11.3, 25.3, 8.4, 22.4, 6.5 och 20.5 kl. 10–12.
Ingen förhandsanmälning