Bibliotekets bokcirklar fortsätter i januari

Bibliotekets bokcirklar fortsätter i januari

Huvudbibliotekets bokcirkelverksamhet fortsätter på våren. Den finskspråkiga bokcirkeln fortsätter på höstens tema spekulativ fiktion, som omfattar science fiction, fantasy- och skräcklitteratur.

Det finns två finskspråkiga grupper, som sammankommer en gång i månaden onsdagar och torsdagar. Onsdagsgruppen träffas 27.1, 24.2, 24.3 och 28.4, torsdagsgruppen 28.1, 25.2, 25.3 och 29.4. De böcker som tas upp är i den ordning de läses Kazuo Ishiguro: Ole luonani aina, Marko Hautala: Leväluhta, Nikolaj Frobenius: Pelon kasvot och Johanna Sinisalo: Ennen päivänlaskua ei voi.

Grupperna träffas kl. 17.30 i huvudbibliotekets mötesrum. I varje grupp ryms högst 10 deltagare. Ifall begränsningarna gällande sammankomster sätter hinder i vägen för fysiska träffar, strävar vi efter att ordna dem på distans. Anmälningar till samtliga bokcirklar senast 4.1.2021 via e-post på adressen heidi.hernetkoski@porvoo.fi. Vi hoppas de som anmält sig även ställer upp på träffarna.

På våren ordnas även en bokcirkel som fungerar enbart på distans via Teams. Träffarna ordnas to 18.2 och to 15.4 kl. 17.30. Vilka e-böcker som ska läsas klarnar senare, men temat är spekulativ fiktion. Till distansbokcirkeln tas högst 8 deltagare. Anmälningar senast 18.1.2021 via e-post på adressen heidi.hernetkoski@porvoo.fi.

Den svenska bokcirkeln träffas på tisdagar kl. 17.30. Vårens datum är 26.1, 23.2, 23.3 och 27.4. Under våren läser vi Hjalmar Söderbergs klassiska roman Doktor Glas från 1905, och tre nyare varianter av denna bok, skrivna av andra författare. För tillfället är den svenska bokcirkeln full, och vi tar inte emot nya anmälningar. För mer information kontakta louise.agnesdotter@porvoo.fi.