Bibliotekets återlämnings- och utlåningsverksamhet startar i maj