Biblioteket har material på främmande språk också för barn och unga