Biblioteken är stängda i månadsskiftet mars-april då Helle växer