Bibliotek

Se bibliotekets evenemang och utställningar här


Vad tycker du om ditt bibliotek?
Svara och vinn ett presentkort till en bokhandel

I hela Finland genomförs en enkät riktad till användare av allmänna bibliotek i vilken svararna ska utvärdera det egna biblioteket. Svaren på enkäten används för att utvärdera förverkligandet av bibliotekstjänster runt om i landet och vid utvecklandet av bibliotekens verksamhet i din egen kommun och i hela landet.

Du kan svara på enkäten på adressen https://survey.taloustutkimus.fi/WebProd/Start/18255?J=477. Du kan också fylla i blanketten i ditt eget bibliotek. Bland alla de som svarat lottar vi ut 6 presentkort till en bokhandel.

Svara på enkäten, din åsikt är viktig!

De allmänna bibliotekens riksomfattande användarenkät genomförs av undervisnings- och kulturministeriet, regionförvaltningsverket och de allmänna biblioteken. För det praktiska genomförandet svarar Taloustutkimus Oy.


Digirådgivning i huvudbiblioteket

Bibliotekets personal ger kunderna hjälp med mobilapparater, det vill säga smarttelefon, pekplatta och bärbara dator i huvudbiblioteket. Det krävs ingen tidsbeställning, utan det räcker att man kommer på plats med sin egen apparat. Digirådgivningen ges i bibliotekets aula.

Du får gratis digirådgivning varannan tisdag kl. 13–15. Följande digi-tisdagar är 24.4, 8.5 och 22.5.


Sagostunder på huvudbibliotekets barnavdelning

Borgå huvudbibliotek / Prästgatan 20 06100 Borgå
Vi läser sagor på svenska på måndagar klockan 10.30-11:

14.5 resesagor

Vi ber att grupper anmäler sig på förhand lastenkirjasto@porvoo.fi eller tfn 019 5202424.


Sök och reservera material eller förnya dina lån i nätbiblioteket

Helle-nätbiblioteket

Lånen kan förnyas per telefon 019 520 2430