Bibliotek

Helle-nätbiblioteket (förnya dina lån, reservera böcker)

Helle-nätbiblioteket

Lånen kan förnyas per telefon 019 520 2430.

ENTER ry:s Rådgivning i datateknik för seniorer börjar

läs mera

Helle-bibliotekens e-material (e-böcker, e-filmer och e-musik).

e-material

Bokcirklar

Bokcirkelverksamhet har börjat igen, tilläggsinformation i bloggen:

Bibliotekets bokcirklar berättar i bloggen om de böcker som de har läst.