Bibliotek

Biblioteken öppnas för låneärenden må 10.5

Från och med 10.5 är huvudbiblioteket, närbiblioteken och bokbussen öppna igen för låneärenden och andra snabba ärenden. Att använda datorerna och läsa dagstidningar kräver fortfarande tidsbokning i förväg. Huvudbibliotekets studieläsesal och mötesrum är stängda på grund av renovering.

Skol- och daghemsgrupper tas emot på huvudbiblioteket och närbilioteken med tidreservering på morgnarna kl. 8-10.

Det antal besökare som samtidigt får vistas i bibliotekens utrymmen begränsas enligt säkerhetsföreskrifterna. Kom även ihåg att det är viktigt att använda munskydd på biblioteket och att följa regeln om två meters säkerhetsavstånd.

Huvudbibliotekets och närbibliotekens lokaler är stängda för kunderna t.o.m. söndag 9.5

Du kan dock reservera material i Helle-nätbiblioteket. Reserveringarna kan avhämtas i huvudbiblioteket, närbiblioteken och bokbussen och materialet kan också returneras till dem, med undantag av Kerko bibliotek. Huvudbibliotekets returneringslucka hålls öppen.

Förutom nätbiblioteket kan kunderna använda bibliotekets e-tjänster så som e-böcker, e-tidningar, musik och filmer. Också digitalt stöd kan fås på distans.

Kunderna har möjlighet att använda kunddatorer till nödvändiga snabba ärenden på nätet. För detta ska du boka tid i förväg hos bibliotekens kundtjänst: huvudbiblioteket tfn 019 520 2418, Gammelbacka bibliotek tfn 040 197 7212 och Vårberga bibliotek tfn 019 520 2410. Du kan också boka tid för att läsa dagstidningar i biblioteket.

Du kan följa bibliotekets evenemang, boktips och sagostunder på bibliotekets Facebook-sida.

Bokbussen kör enligt tidtabellen, men vi betjänar er utanför bokbussen. Man kan återlämna sina lån vid dörren. Reserverat material ges färdigt lånat åt kunden. Man kan reservera material via nätbiblioteket https://helle.finna.fi. Kom ihåg att välja bokbussen som avhämtningsställe!

Daghem och skolor kan vid behov beställa bokkassar på förhand genom att kontakta barnbiblioteket, tfn 019 520 2424, lastenkirjasto@porvoo.fi, senast dagen före bokbussens besök.

Beställ bibliotekets nyhetsbrev!

Du får en gång i månaden till din e-post information om bibliotekets evenemang och andra aktuella saker.

Beställ bibliotekets nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

Rekommendationer och begränsningar gällande corona

Stadens rekommendationer och begränsningar under coronatiden hittar du här:
Rekommendationer och begränsningar

Helle-nätbiblioteket (förnya dina lån, reservera böcker)

Helle-nätbiblioteket

Lånen kan förnyas per telefon 019 520 2430.

Helle-bibliotekens e-material (e-böcker, e-filmer och e-musik).

e-material