Beteckningar för våningstal för egnahemshus

I detaljplanerna finns det olika beteckningar gällande våningstal. Beteckningen för våningstal bestämmer hur många våningar en byggnad som byggs på tomten får ha. Även tomtens utformning påverkar hurdant hus man får bygga på tomten. Om tomten är en sluttningstomt, ska man bygga ett sluttningshus på tomten. När huset planeras ska man sträva efter att huset passar in i omgivningen.

Exempel på bostadsvåningar som beteckningarna för våningstal i olika områden tillåter.