Betalning av kursavgifter

Betalning

Använd alltid referensnummer då du betalar kursavgifter! 

När du anmäler dig, förbinder du dig att också betala kursavgiften. Kursavgiften täcker undervisningen. Deltagarna skaffar i regel själv material och kursböcker. På vissa kurser, då detta nämns i kurstexten, finns en separat materialavgift.

Betala självmant din kursavgift senast 3.9 för helårskurser som börjar i september och för övriga kursers del senast 8 dagar före kursstart. Vi sänder inte räkning för kursavgifterna. Om du anmäler dig via nätet, skriv själv ut din räkning eller anteckna kontonummer och referensnummer. Om du är anmäld men inte deltar måste du ändå betala kursavgift.

Borgå medborgarinstituts kontonummer:

FI86 5358 0620 0362 74

Du kan betala kontant eller med kort endast i stadens servicepunkt Kompassen, Krämaretorget B. Ta med dig referensnumret till Kompassen! Öppet mån-fre kl. 9–16. 

Avbokning

Avboka din anmälan senast 8 dagar före kursstart med din egen kod via internet eller genom att kontakta kansliet tfn 019 520 2660 må-to kl. 10-15.

Återbetalning

Kursavgiften återbetalas endast om kursen inhiberas helt. Avgiften återbetalas inte om du själv avbryter. De avgifter som återbetalas betalas in på ditt konto efter att du meddelat kansliet dina bankuppgifter. 

Studiesedel för arbetslösa

Om du är arbetslös och bor i Borgå eller Askola kan du få du en studiesedelrabatt för arbetslösa, värd 50 €/läsår genom att uppvisa ett intyg. Villkor för att få denna rabatt är att intyget har sysselsättningskod 02, 03 eller 07.  Uppvisa intyget senast 8 dagar före kursstart. Gå in på TE-byråns nätsida www.te-toimisto.fi. Välj E-Tjänster. Logga in med dina bankkoder. Välj Intyg om att jobbsökningen är i kraft. Kolla uppgifterna och skriv ut intyget. Om du har smarttelefon eller surfplatta kan du också uppvisa intyget med hjälp av dem. Intyget bör uppvisas på Kombi-kansliet, Mannerheimgatan 15, öppet må-to 10-15 senast 30.9. Redan betalda kurser kan inte senare bytas mot studiesedel.

Idrotts- och kultursedlar  och-saldo

Som betalningsmedel kan användas följande idrotts- och kultursedlar eller saldo: Smartum, ePassi, TYKY, eazybreak och Edenred. Vid årsskiftet tas Smartum Pay appen i bruk i stället för Smartumkortet.
Idrotts- och danskurser kan betalas med idrottssedlar eller saldo. Övriga kurser kan betalas med idrotts- och kultursedlar eller saldo.
Nämnda betalningsmedel kan inte användas för att betala Öppen universitetsundervisning.

Allmän info: Principerna för kursavgifterna är fastställda av Bildningsnämnden. Vissa specialgrupper har nedsatt kursavgift tack vare stöd från Undervisningsministeriet.