Betalning av kursavgifter

Betalning av kursavgifter

Observera att betalningsförfarandet har ändrat. När du anmäler dig till en kurs med kursavgift får du inte längre direkt ett referensnummer och ett bankkontonummer. I stället får du efteråt en faktura hemskickad eller en e-faktura, för det behövs ett avtal med din bank om e-fakturor från Borgå stad. När du anmäler dig till en kurs med kursavgift förbinder du dig också samtidigt att betala avgiften.

Efter att du har fått fakturan hemsänd kan du betala antingen via bank eller med betalkort i stadens servicepunkt Kompassen. Ta i så fall med dig fakturan/referensnumret till Kompassen!

Notera att Kompassen inte längre tar emot kontanter.

OBS! Notera tryckfelet om Kompassens öppethållningstider som fanns i kurskatalogen: Kompassen är i regel öppen till kl. 16.00 och endast torsdagar i september till kl. 17.00. Kontaktuppgifter: Servicekontoret Kompassen

Avboka senast sju dagar i förväg om du är anmäld men inte kan delta, för annars måste du betala kursavgiften. Om du inte betalar den faktura du får hemskickad går fakturan vidare till indrivning.

Kursavgiften täcker undervisningen. Deltagarna anskaffar och bekostar i regel själv material och kursböcker och eventuella studiebesök. På vissa kurser, där detta nämns i kurstexten, finns dessutom en separat materialavgift.


Rabatt för arbetslösa

Om du är en arbetslös arbetssökande och bor i Borgå eller Askola kan du få du en studiesedelrabatt för arbetslösa som är värd 50 €/läsår, genom att uppvisa ett intyg. Villkor för att få denna rabatt är att intyget har sysselsättningskod 02, 03 eller 07.

OBS! Anmäl dig först till kursen
Gå därefter in på TE-byråns nätsida www.te-toimisto.fi
Välj E-Tjänster
Logga in med dina bankkoder
Välj Intyg om att jobbsökningen är i kraft
Kolla uppgifterna, och sänd intyget senast 30.9
per e-post till: kansalaisopisto@borga.fi
du kan också lämna in ett utprintat intyg eller visa upp intyget på smarttelefon i KoMbi-kansliet, Mannerheimgatan 15.
Kom ihåg att också meddela vilken kurs du vill betala för

Redan betalda kurser kan inte senare bytas mot studiesedel.
  

Betalning med Liiku-pass

LiiKu-passet berättigar dig till att delta i våra kurser till ett värde av 50 euro/läsår. Redan betalda kurser kan inte senare betalas med Liiku-pass. Anmäl dig först på vanligt sätt till kursen och visa sedan senast en vecka före kursstart upp ditt Liiku-pass i kansliet: må - to kl. 10.00-11.30 och 12.30 - 15.00. Det går också att som e-postbilaga sända en bild av Liiku-passet till:kansalaisopisto@borga.fi
Kom också ihåg att nämna vilken kurs du är anmäld till och vill betala för med passet. 

Betalning med e-pass

Arbetsgivares skattefria förmånssedlar för kultur- och idrottsaktiviteter är personliga. Endast en förmånstagares egna kursavgifter kan därför betalas med dem.
Om medborgarinstitutet inhiberar en kurs som redan är betald med e-pass går det att flytta över betalningen till någon annan kurs, alternativt går det att få summan återbetald inom samma kalenderår.

Betalning med förmånssedlar

Som betalning duger sedlar från Edenred, eazybreak, Tyky och Smartum. Sedlarna är personliga och ska inlämnas till servicekontoret Kompassen vid Krämartorget senast på räkningens förfallodag. Förmånssedlarna och de kurser som är betalda med sedlar återbetalas inte. 

OBS! Notera tryckfelet om Kompassens öppethållningstider som fanns i kurskatalogen: Kompassen är öppen till kl. 16.00, endast torsdagar i september till kl. 17.00.

När du vill betala för kurser med idrotts- och kultursedlar, sänd också info per e-post om detta till: kansalaisopisto@borga.fi
Meddela vilka kurser det gäller.

Idrotts- och danskurser kan betalas med idrottsedlar eller saldo. Övriga kuser kan betalas med idrotts- och kultursedlar, virikesedlar eller saldo.

Allmän info om kursavgifterna vid Borgå medborgarinstitut
Principerna för kursavgifterna är fastställda av Bildningsnämnden i Borgå och vissa specialgrupper har en nedsatt kursavgift tack vare understöd som Borgå fått Utbildningsstyrelsen.