Betalning av kursavgifter

Betalning

När du anmäler dig, förbinder du dig att också betala kursavgiften. Kursavgiften täcker undervisningen. Deltagarna skaffar i regel själv material och kursböcker. På vissa kurser, då detta nämns i kurstexten, finns det en separat materialavgift.

Använd alltid referensnummer då du betalar kursavgifter! 

Betala självmant din kursavgift senast 29.8 för helårskurser som börjar i september och för övriga kursers del senast 8 dagar före kursstart. Vi sänder inte räkning för kursavgifterna. Om du anmäler dig via nätet, skriv själv ut din räkning eller anteckna kontonummer och referensnummer. Om du är anmäld men inte kommer till en kurs måste du ändå betala kursavgift.

Borgå medborgarinstituts kontonummer: IBAN FI86 5358 0620 0362 74

Du kan betala kontant eller med kort endast i stadens servicepunkt Kompassen, Krämaretorget B. Ta med dig referensnumret till Kompassen!
Öppet mån-fre kl. 9–16. Under september 2019 har Kompassen öppet torsdagar kl. 9-17.

Avbokning

Avboka din anmälan senast 8 dagar före kursstart med din egen kod via internet eller genom att kontakta kansliet tfn 019 520 2660 må-to kl. 10-15.

Återbetalning

Kursavgiften återbetalas endast om kursen inhiberas helt. Avgiften återbetalas inte om du själv avbryter. De avgifter som återbetalas betalas in på ditt konto efter att du meddelat kansliet dina bankuppgifter. 

Studiesedel för arbetslösa

Om du är arbetslös och bor i Borgå eller Askola kan du få du en studiesedelrabatt för arbetslösa, värd 50 €/läsår genom att uppvisa ett intyg. Villkor för att få denna rabatt är att intyget har sysselsättningskod 02 eller 07.  Uppvisa intyget senast 8 dagar före kursstart. Gå in på TE-byråns nätsida www.te-toimisto.fi. Välj E-Tjänster. Logga in med dina bankkoder. Välj Intyg om att jobbsökningen är i kraft. Kolla uppgifterna och skriv ut intyget. Om du har smarttelefon eller surfplatta kan du också uppvisa intyget med hjälp av dem. Intyget bör uppvisas på Kombi-kansliet, Mannerheimgatan 15, öppet må-to 10-15. Redan betalda kurser kan inte senare bytas mot studiesedel.

Betalning med ePassi

Gäller inte för kurser inom öppna universitetet eller kurser för barn. Dessa av arbetsgivaren utdelade skattefria E-sedlar är personliga, därför kan endast egna kurser betalas med dem.

Om medborgarinstitutet inhiberar en kurs som är betald med ePassi kan avgiften flyttas över till någon annan kurs alternativt kan du be om att få den återbetald inom samma kalenderår.

Smartum idrottssedlar och Virike sedlar

På gymnastik- och danskurser fungerar Smartum-idrottssedlar, Smartum idrotts- och kultursedlar samt Virike-sedlar.
På övriga kurser fungerar Smartum idrotts- och kultursedlar samt Virike-sedlar.
OBS! Sedlarna gäller inte för Öppen universitetsundervisning.

Sedlarna är personliga och tas emot vid stadens servicepunkt Kompassen, Krämartorget B, inom två veckor från kursstarten. Sedlarna tas inte emot före kursstart och återbetalas inte. Kom ihåg att du behöver ditt referensnummer för att kunna betala med sedel. Meddela kansliet per e-post eller telefon senast 8 dagar före kursen börjar att du tänker använda ovannämnda sedlar. 

Principerna för kursavgifterna är fastställda av Bildningsnämnden. Vissa specialgrupper har nedsatt kursavgift tack vare stöd från Undervisningsministeriet.