Betalning av kursavgifter

Betalning

OBS! Betalningsförfarandet har ändrats från 1 januari 2021.
När du anmäler dig får du inte längre direkt ett referensnummer och bankkontonummer, i stället får du efteråt en faktura hemskickad.

När du anmäler dig till en kurs med kursavgift förbinder du dig att också betala den. Efter att du har fått fakturan hemsänd kan du betala antingen via bank eller kontant/med kort i stadens servicepunkt Kompassen. Ta med dig fakturan till Kompassen! Kontaktuppgifter: Servicekontoret Kompassen

Om du är anmäld men inte deltar måste du ändå betala kursavgiften. Om du inte betalar den faktura du får hemskickad går fakturan vidare till indrivning. Kursavgiften täcker undervisningen. Deltagarna skaffar i regel själv material och kursböcker. På vissa kurser, då detta nämns i kurstexten, finns en separat materialavgift.

Kursavgiften täcker undervisningen. Deltagarna skaffar i regel själv material och kursböcker. På vissa kurser, då detta nämns i kurstexten, finns en separat materialavgift.

Avbokning

Avboka din anmälan senast 7 dagar före kursstart med din egen kod via internet eller genom att kontakta kansliet tfn 019 520 2660 må-to kl. 10-15.

Återbetalning

Kursavgiften återbetalas endast om kursen inhiberas helt. Avgiften återbetalas inte om du själv avbryter. De avgifter som återbetalas betalas in på ditt konto efter att du meddelat kansliet dina bankuppgifter. 

Studiesedel för arbetslösa

Om du är arbetslös och bor i Borgå eller Askola kan du få du en studiesedelrabatt för arbetslösa, värd 50 €/läsår genom att uppvisa ett intyg. Villkor för att få denna rabatt är att intyget har sysselsättningskod 02, 03 eller 07. Uppvisa intyget senast 7 dagar före kursstart. Gå in på TE-byråns nätsida www.te-toimisto.fi. Välj E-Tjänster. Logga in med dina bankkoder. Välj Intyg om att jobbsökningen är i kraft. Kolla uppgifterna och skriv ut intyget eller visa upp intyget på smarttelefon/surfplatta. Intyget bör uppvisas på KoMbi-kansliet, Mannerheimgatan 15, öppet må-to 10-15 senast 30.9. Redan betalda kurser kan inte senare bytas mot studiesedel.

Idrotts- och kultursedlar  och-saldo

Som betalningsmedel kan användas följande idrotts- och kultursedlar eller saldo: Smartum, ePassi, TYKY, eazybreak och Edenred. Vid årsskiftet tas Smartum Pay appen i bruk i stället för Smartumkortet.
Idrotts- och danskurser kan betalas med idrottssedlar eller saldo. Övriga kurser kan betalas med idrotts- och kultursedlar eller saldo.
Nämnda betalningsmedel kan inte användas för att betala Öppen universitetsundervisning.

Allmän info: Principerna för kursavgifterna är fastställda av Bildningsnämnden. Vissa specialgrupper har nedsatt kursavgift tack vare stöd från Undervisningsministeriet.