Besvara enkäten Naturen ger välmående – Två picknickkorgar utlottas bland alla som svarat