Besök på veterinärmottagningen

Smådjur sköts på mottagningen enligt tidsbokning i huvudsak kl. 8–16.

Boka tid

 • Boka tid till mottagningen under telefontiden vardagar kl. 8–9:
  telefonnummer
 • Veterinären kan inte alltid svara utanför telefontiden; hon/han kan vara på patientbesök eller vara upptagen med en vårdåtgärd.
 • Om du inte får kontakt under telefontiden kan du lämna en begäran om uppringning i mobilen. Säg tydligt ditt namn, telefonnummer, vilket slags djur det är fråga om och orsaken. Veterinären tar kontakt när han/hon blir ledig.
 • Om ditt ärende är brådskande kan du ringa utanför telefontiden till samma nummer. Du får då besked om du t.ex. ska ringa upp mobilen eller veterinärjouren. 
 • Ge tillräckligt med bakgrundsinformation om djuret och symtomen.

På mottagningen

 • En vuxen person ska följa med djuret till mottagningen.
 • Håll alltid djuret kopplat.
 • Meddela på förhand om djuret är ilsket eller mycket skyggt. Ägaren ska vid behov sätta munkorg på hunden.
 • Ägaren ska städa upp efter djuret om det sölat ner (uppkastning, urin eller avföring).
 • Veterinären har inte alltid en assistent till hands och då måste ägaren hålla fast djuret under undersökningen och vårdåtgärderna. Om ägaren inte kan kan hålla fast sitt djur ska hon/han ta med sig en medhjälpare som klarar av det. Djurets ägare är för sin del ansvarig för veterinärens arbetarskydd.
 • Du kan betala besöket med kontanter, bank- eller kreditkort.