Besök på bondgårdar

Assistera veterinären under besöket på bondgården

Veterinären arbetar i allmänhet ensam. Därför behöver han/hon assistenter och hjälpredskap enligt behov. Du hittar närmare anvisningar på denna sida.

Lantgården ansvarar för att arbetslokalerna och arbetsmiljön är säkra. Se särskilt till att belysning, konstruktioner, arbetsutrustning, tvättmöjligheter och halkbekämpning är i skick.

Överlåtarens ansvar för maskiner, arbetsredskap och andra tekniska apparater fastställs i arbetarskyddslagen. Om lantgården försummar sina skyldigheter, kan lantbrukaren bli ansvarsskyldig vid ett eventuellt olycksfall.

Ta i första hand kontakt under telefontiden

Ring veterinärmottagningens telefon vardagar 8–9 och säg ditt ärende.

Om ditt ärende är brådskande kan du ringa utanför telefontiden till samma nummer. Du får ett besked om du ska ringa mobilen eller veterinärjouren.

Undvik att ringa andra samtal till mobilen än akuta fall, eftersom veterinären kan vara besök eller upptagen med en vårdåtgärd.

Erbjud hjälp och utrusta vårdplatsen

 • Ge exakta adressuppgifter och ge väganvisningar vid behov.
 • Ge tillräcklig bakgrundsinformation om djuret och symtomen.
 • Skaffa medhjälpare vid behov.
 • Försäkra dig om att djuret är kopplat så att undersökningarna och vårdåtgärderna kan genomföras tryggt.
 • Erbjud veterinären skodon eller ordna möjlighet att rengöra och desinficera skorna efteråt.
 • Vi rekommenderar att veterinären erbjuds rena och hela skyddskläder. Ordna en plats för klädbyte.
 • Ordna tvättplats med varmt vatten för händerna och instrumenten.

Vägen till huset och patienten

 • Se till att vägen till gården och djurstallet är framkomlig med bil och sanda vägarna om de är hala.
 • Erbjud veterinären stövlar eller möjlighet att desinficera stövlarna vid ingången.

Förvaring av tillbehören och tvättställe

 • Väskan och instrumenten ska placeras nära djuret, helst dock bakom en vägg för att undvika att de blir nedsmutsade.
 • Ordna med ett tillräckligt stort, rent, torrt och stadigt bord för skrivande, väska och instrument (till exempel tidningspapper under väskan).
 • Uppgifter om boskapen och djuren ska finnas till hands.
 • För rengöring av händerna och instrumenten ska det finnas varmt vatten i ett fat eller rinnande varmt vatten, flytande tvål och en ren handuk.
 • För att undvika smittorisk ska stövlarna kunna rengöras omsorgsfullt: för ändamålet behövs ett tvättställe och en borste, också för att rengöra yttersulorna.

Vårdplatsen för det sjuka djuret

 • Patienten ska alltid vara fastbunden.
 • Patienten placeras i ett sjukbås om det är möjligt, eller på en annan torr, ren och lagom varm plats.
 • Se till att belysningen är tillräcklig. I vårdåtgärder som kräver precision behövs rörlig punktbelysning.
 • Försök sänka ljudnivån på undersökningsplatsen: maskiner som orsakar buller stängs av medan undersökningen pågår.
 • Försök minska fukt och damm i närheten av patienten. Stäng dock inte av ventilationen.
 • Se till att det finns tillräckligt med arbetsutrymme så att veterinären eller assistenten inte kläms eller blir sparkade eller stångade. För bort det djur som står närmast.
 • Rengör vägarna och se till att de inte är hala.
 • På en djup ränna ska läggas en lave.

Skaffa medhjälpare

Veterinären ska erbjudas sådana assistenter och hjälpmedel som krävs för varje enskilt fall. Assistenten ska vara vuxen och van att hantera djur.

I vissa åtgärder kan man behöva flera medhjälpare, till exempel vid omvriden livmoder, besvärlig förlossning eller livmoderframfall.

Oftast behövs det en stark medhjälpare för att hålla djuret på plats, särskilt om veterinären ger medicin direkt i en blodåder eller om åtgärden är smärtsam. Det är bra att till exempel komma överens om grannhjälp.

Hjälp till med att bära väskor och annan utrustning vid behov.

Gårdens egna hjälpmedel

I många åtgärder behövs hjälpmedel för att ha kontroll över djuret eller genomföra en åtgärd. Ju mer man använder gårdens egen utrustning, desto mindre är risken för smittspridning.

Nötboskap

 • för att hålla huvudet på plats behövs nostång, grimma och rep
 • för att förhindra sparkar behövs sparkjärn och rep
 • På gårdar som föder upp kor för köttproduktion borde det finnas en tvångsspilta för åtgärder

I häststallet

 • grimma, betsel, rep, tvångsspilta, brems, huva att dra över huvudet, fastbindande av huvudet på båda sidor i korridorsväggen (se till att panik inte uppstår)

I en svingård

 • bur, körbana, plåt, trynesbroms