Beslut från Högsta förvaltningsdomstolen angående ersättningar för vattenmättningsolägenheter orsakade av bottendammen i Illbyån