Beslut, betalning och begäran om omprövning

Beslut om kompletterande och förebyggande utkomststöd

Du får ett skriftligt beslut om utkomststödet inom sju vardagar efter det att du lämnade in ansökan med bilagor. En omsorgsfullt ifylld ansökan gör behandlingen snabbare. Utkomststödet betalas på kontot  0–3 bankdagar efter att beslutet fattats.

Om du är missnöjd med beslutet

Du har rätt att överklaga beslutet om utkomststöd. Det lönar sig dock att kontakta den person som har fattat stödbeslutet och diskutera saken med henne eller honom innan du begär omprövning. Det försnabbar eventuella korrigeringar.

Anvisning för begäran om omprövning bifogas beslutet om utkomststöd. Begäran om omprövning formuleras fritt, men så att orsaken till omprövningsbegäran framgår. Lämna in din omprövningsbegäran inom 28 dagar efter att du fått beslutet till adressen:
Social- och hälsovårdsnämnden/sektionen, Mannerheimgatan 20 E 3vån, 06100 Borgå 

Du får ett skriftligt svar på din begäran om omprövning.