Beslut av direktionen för Affärsverket Kungsvägens arbetshälsa 16.3.2017