Beskrivningen av nuläget i svenska skolnätet godkändes