Berätta din idé, ge respons!

En projektgrupp planerar och samordnar beredningen av strategin.

Berätta oss din idé eller ge respons! 

Kontaktuppgifter 

Kommunikationschef Aino-Marja Kontio (projektchef)

Personaldirektör Anu Kalliosaari(koncernledning)

Generalplanechef Maija-Riitta Kontio (stadsutveckling)

Turism- och marknadschef Sari Myllynen (stadsutveckling)

Utvecklingschef Päivi Mäkimartti (social- och hälsovårdssektorn)

Utvecklingscehf Mervi Makkonen (social- och hälsovårdssektorn)

Utvecklingschef Tuija Öberg (bildningssektorn)

Huvudförtroendeman Paula Pulkkinen (personalens representant)