Bekanta dig med din hemstad tillsammans med tjänsteinnehavare 10 – 14. september