Bekämpandet av gatudammets skadliga effekter är vår gemensamma sak