Behovet av utrymmen i Hindhår bildningscenter behandlas av utbildningssektionerna