Behovet av lokaler för kurs- och lägerverksamhet utreds – nu får lokalernas användare svara på frågor