Behandling av ansökningar och förfrågningar

Tjänsterna inom småbarnspedagogik strävar efter att bevilja en plats i ett daghem eller hos en familjedagvårdare 1–2 månader före det önskade inledningsdatumet för vården. Beslutet skickas till vårdnadshavaren elektroniskt eller per post. Förskolebesluten skickas ut senast vecka 17.  Beslut om plats inom småbarnspedagogiken för augusti skickas ut inom juni månad.

Servicekoordinatorn kontaktar vårdnadshavaren om det behövs tilläggsuppgifter av familjen eller om barnet erbjuds en plats till exempel i ett annat område, längs vägen till arbetsplatsen eller om någon annan verksamhetsform föreslås.

Vid beviljandet av platsen beaktas:

• kundens önskemål
• situationen då det gäller lediga platser i det närliggande området
• språk
• att barngrupperna ska vara fungerande
• barnets kommande förskoleplats

Om någon av uppgifterna som påverkar beviljandet av vårdplats förändras efter att du har lämnat in ansökan, ta kontakt med servicekoordinatorn.

Ta emot platsen i eDaisy inom 14 dygn enligt anvisningarna i beslutet om småbarnspedagogik.

Hur att ta emot platsen?

Servicehandledning: Västra området och familjedagvård
Servicehandledning: Östra området

Ofta frågade frågor