Begravningsbidrag för en medellös avliden person

Anhöriga till en medellös eller mindre bemedlad avliden person kan söka begravningsbidrag av socialbyrån. 

Socialbyråns begravningsbidrag beviljas som kompletterande utkomststöd. Det är avsett för de nödvändiga begravningskostnaderna av medellösa och mindre bemedlade avlidna från Borgå. 

Begravningsbidraget söks skriftligen med begravningsbidragsblanketten. Ansökan jämte bilagor kan även lämnas in till FPA, som förmedlar ansökningen till socialbyrån. 

För behandlingen av begravningsbidraget behövs ett saldointyg på dödsdagen för alla den avlidnas bankkonton, de sista inkomstuppgifterna, ett beskattningsbeslut, en civilståndshandling, utredningar om förmögenhet, en faktura eller kostnadsberäkning av begravningen och en bouppteckning (om bouppteckningen inte är tillgänglig när begravningsbidraget ansöks, ska den lämnas in till socialbyrån senast inom fyra månader från begravningen). 

I de nödvändiga begravningskostnaderna ingår: en kista, den avlidna personens klädsel och klädning, läggning i kistan, blommor för kistan, transport av den avlidna personen, en gravplats eller motsvarande, en urna, kostnaderna för kremeringen och församlingens nödvändiga kostnader (grävning och täckning av graven, förvaringsavgiften för den avlidna personen, vid kistbegravning en gravplats för en person, vid kremering minneslund; ingen separat gravplats). 

Maximumbeloppet för begravningsbidraget är 1000 euro. 

Printa ut en ansökan om begravningsbidrag