Begränsningarna som gäller överskridning av riksgränsen gäller också havsområdet – båttrafik ska helst undvikas