Begränsningar för idrottsplatser utomhus fortsätter i juli