Befolkningsuppgifter

Befolkningsuppgifterna är från Statistikcentralens StatFin-databas. Stadens befolkning enligt ålder och språk är varje år från situationen 31.12.

Stadens befolkning 2009-2019