Be om hjälp

Behöver du hjälp eller stöd? Din fråga beröra din egen situation eller situationen för din familjemedlem eller annan närstående.

Anställda vid Borgå stad som arbetar med barnfamiljer kontaktar dig via telefon eller epost enligt ditt önskemål.