Båtplatser

Hyrning av båtplats

Säsongen för båttrafik infaller mellan 15.5 och 30.9.

Hyresavtalet för en båtplats fortgår automatiskt genom att man senast på förfallodagen betalar den faktura man fått hemsänd. Betalningspåminnelser sänds inte ut.

Du kan få din båtplatsräkning som e-faktura om du gör ett avtal med din bank.

Nya ansökningar kan lämnas in från och med 1.1 och behandlingen av nya ansökningar inleds årligen vecka 12. Ansökningar som kommer in senare behandlas inom tre arbetsdagar. Notera att ansökan om båtplats måste förnyas årligen om du blivit utan en plats.

Du kan avstå från din båtplats genom att lämna fakturan obetald eller fylla i ansökan via länken nedtill.

Icke-ortsbor

Behandlingen av ansökningar inleds efter 1.4 Ansökningar kan lämnas in från början av året. Icke-ortsbor kan hyra en båtplats för ett år i sänder.

Föreningar och företag

Lediga båtplatser per 1.6 hyrs ut ett år i sänder exempelvis till föreningar och företag i Borgå oavsett ändamålet med båtplatsen. Hyran är den samma som för Borgåbor. Platserna hyrs ut i den ordning de ansökts.

Nycklar till båtplatsbryggornas säkerhetsportar

  • nycklarna förnyas årligen
  • gamla nycklar behöver inte lämnas tillbaka
  • den nya nyckeln sänds till hemadressen i april

Anvisningar och priser

Kontaktuppgifter

Behandlingstider för båtplatsansökningarna:

  • bryggplatsansöknignar som kommit in under tiden 1.1 - 15.3 behandlas under tiden 16 - 31.3.
  • bryggplatsansökningar som kommit in efter 1.4 behandlas inom tre arbetsdagar.
  • man kan lämna in vinterplatsansökningar när som helst under året, men de behandlas från och med 24.8.

Du kan ta kontakt via e-tjänster eller ringa:

  • Båtplatserna i Borgå å, Gammelbacka, Hammars och Tolkis: kommunteknik, telefontid må-fre 9-11 kontaktuppgifter
  • Båtplatserna i Jackarby, Kullo, Kråkö, Sannäs, Virvik och Skeppars: idrottstjänster tfn 040 584 3763