Båtarna ska flyttas bort från hamnområdet – muddringen i området inleds i början av oktober