Barnrådgivning

Användningen av munskydd rekommenderas starkt

En stark rekommendation om munskydd gäller tills vidare på alla verksamhetsställen i stadens social- och hälsovårdstjänster. Munskydd behöver inte användas om man har ett medicinskt hinder eller är under 12 år. 


Barnrådgivningen erbjuder uppföljning av barnets tillväxt och utveckling. För att trygga barnets utveckling och tillväxt såväl fysiskt, psykiskt och socialt stöds föräldrarna i sin roll. På rådgivningen strävar vi till att uppmärksamma behovet av stöd i familjen i ett tidigt skede, samt ordna passliga stödåtgärder. Förutom rådgivningens personal finns för familjens stöd en grupp med proffessionella som personalen samarbetar med. 

Tidsbeställning

Tidsbeställning till de regelbundna hälsogranskningarna och övriga besök till rådgivningen bokas direkt via egen hälsovårdare. Denna bestäms enligt barnets hemadress. Kontaktuppgifter och karttjänstens områdesfördelning finns på Rådgivningarna huvudsida.På huvudsidan finns även mer info om barnrådgivningens elektroniska tidsbetällning samt länk till den. 

Vaccinationer

Gruppverksamhet

Grupperna är en verksamhetsform som befrämjar barnfamiljernas hälsa och välbefinnande. Målet är att stärka föräldraskapet och stöda dej som förälder att känna igen och bygga upp dina egna resurser. Grupperna dras av hälsovårdarna på rådgivningen. Det är gratis att delta i grupperna. Fråga mera information av din hälsovårdare.

Hämta inte ett sjukt barn till rådgivningen