Barnrådgivning

Borgå stad drar in på tjänsterna på grund av coronaviruset

Borgå stads tjänster under coronaepidemin


Rådgivningen fungerar inskränkt från och med 23.3.

På rådgivningen sköts alla gravida och barn under 1 år. Hälsogranskningar är också inskränkt. Vaccinationer till 1-åriga och influenssa vaccination sköts också.

Vårberga rådgivningen kommer att stängas. Hälsogranskningar koncentreras till Gammelbacka och Familjecentralens rådgivningen från och med 30.3.

Till rådgivningen kan man inte komma om någon av familjemedlem har ens lindriga förkylningssymptom. Kontakta i så fall rådgivningen via telefon. Vi hjälper dig också om du behöver stöd eller diskussionshjälp.

Den elektroniska tidsbokningen är inte i bruk under coronavirusepidemin.

Telefontid till rådgivningen är må.-fr. kl. 12–13.

Minna Ahola, 040 489 9507
Carola Bäckman, 040 489 9502
Carola Grönroos, 040 548 4304
Minna Nousiainen, 040 766 1803
Päivi Andersin, 040 489 9503
Solveig Uddström-Kiiski, 040 489 9500
Tarja Alvari, 040 489 9504
Tiina Hakamaa, 040 359 0908
Annette Pellikka, 040 489 9508


Följ barnrådgivningens aktuella händelser på vår Facebook sida

I Barnrådgivningen följer vi upp och främjar barnets fysiska, psykiska och sociala tillväxt, stöder föräldrarna i en trygg barnvänlig uppfostran, barnets omsorg och samt vården av parförhållandet. På rådgivningen strävar vi till att uppmärksamma behovet av stöd i familjen i ett tidigt skede, samt ordna passliga stödåtgärder. Förutom rådgivningens personal finns för familjens stöd en grupp med proffessionella som personalen samarbetar med. Familjen och barnets utveckling stöds vid behov av psykologer, talterapeuter, fysioterapeuter, kostplanerare, ergoterapeuter, specialbarnträdgårdslärare, socialarbetare och familjearbetare.

Hälsogranskningar för barn under skolåldern

På barnrådgivningen erbjuder vi regelbundna hälsogranskningar för barn under skolåldern enligt rekommendationerna. Förutom dessa kan du vara i kontakt med hälsovårdaren enligt behov via telefon eller epost. Din kontaktperson till rådgivningen bestäms enligt barnets hemadress

Barnrådgivningens kontaktuppgifter

Rådgivningens områdesdelning 14.3.2017

THL - hälsogranskningar under det första året

THL - hälsogranskningar efter det första året

Vaccinationer

När ditt barn insjuknar - hämta inte ett sjukt barn till rådgivningen

Du kan också ringa din hälsovårdare på rådgivningen. Av hälsovårdaren får du råd om hur du ska sköta ditt sjuka barn.

Blanketter på barnrådgivningen

1,5 åringens hälsoförfrågan till föräldrar

4 åringens hälsoförfrågan till föräldrar

Resursförfrågan för familjer med nyfödda

EPDS-nedstämdhets förfrågan