Barnrådgivning

Följ barnrådgivningens aktuella händelser på vår Facebook sida

I Barnrådgivningen följer vi upp och främjar barnets fysiska, psykiska och sociala tillväxt, stöder föräldrarna i en trygg barnvänlig uppfostran, barnets omsorg och samt vården av parförhållandet. På rådgivningen strävar vi till att uppmärksamma behovet av stöd i familjen i ett tidigt skede, samt ordna passliga stödåtgärder. Förutom rådgivningens personal finns för familjens stöd en grupp med proffessionella som personalen samarbetar med. Familjen och barnets utveckling stöds vid behov av psykologer, talterapeuter, fysioterapeuter, kostplanerare, ergoterapeuter, specialbarnträdgårdslärare, socialarbetare och familjearbetare.

Hälsogranskningar för barn under skolåldern

På barnrådgivningen erbjuder vi regelbundna hälsogranskningar för barn under skolåldern enligt rekommendationerna. Förutom dessa kan du vara i kontakt med hälsovårdaren enligt behov via telefon eller epost. Din kontaktperson till rådgivningen bestäms enligt barnets hemadress

Barnrådgivningens kontaktuppgifter

Rådgivningens områdesdelning 14.3.2017

THL - hälsogranskningar under det första året

THL - hälsogranskningar efter det första året

Vaccinationer

När ditt barn insjuknar - hämta inte ett sjukt barn till rådgivningen

Du kan också ringa din hälsovårdare på rådgivningen. Av hälsovårdaren får du råd om hur du ska sköta ditt sjuka barn.

Blanketter på barnrådgivningen

1,5 åringens hälsoförfrågan till föräldrar

4 åringens hälsoförfrågan till föräldrar

Resursförfrågan för familjer med nyfödda

EPDS-nedstämdhets förfrågan